Informatie aankoopprocedure Oostenrijk

Voor zowel eigen gebruik als voor investeerders is investeren in onroerend goed in Oostenrijk al jaren uiterst aantrekkelijk. Vaak is de reden van aanschaf van een huisappartement of horecapand de wens van een veilige investering in combinatie met eigen gebruik.

De Oostenrijkse vastgoedmarkt is zeer stabiel en kent een gestage groei waardoor minimaal behoud van uw investering of een mooie waardestijging gegarandeerd is.

Met het juiste onroerend goed in uw bezit heeft u een hoge zekerheid en vaak een mooi rendement. Uiteraard is het verstandig u goed te laten voorlichten over de fiscale en financiële aspecten van uw eventuele aankoop, wij brengen u graag in contact met een van de Steuerberater uit ons netwerk.

De koopakte

Net als in Nederland en Belgie is het kopen van een bestaande en nieuwe woning in Oostenrijk wettelijk geregeld (Bauträgervertraggesetz). Ook in Oostenrijk wordt de koop van appartementen, huizen enz  bekrachtigd via een notariële akte.  De koopakte bestaat uit 2 delen:

 • akte voor de koop van de grond
 • akte voor de bouw van de woning

Er wordt een zogenaamde Treuhand-verklaring opgemaakt. Dit is een overeenkomst met de notaris betreffende de doorbetalingen van de koopsom van de woning aan de projectontwikkelaar of eigenaar van het onroerend goed.

Tenaamstelling en de overdracht

De notaris (Treuhänder) zorgt in Oostenrijk voor de overdracht van het onroerend goed en tevens dat u als eigenaar wordt ingeschreven in het kadaster. In Oostenrijk heet het kadaster het “Grundbuch”.

De kosten van de notaris en overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper en worden berekend over de verkoopwaarde.

Aankoopkosten Oostenrijk

Nieuwbouw project

De betaling van de koopsom verloopt via een “derden-rekening” van de notaris. Bij het ondertekenen van de koopakte dient de grond te worden betaald. Als koper betaalt u, al naar gelang de vordering van de bouw, delen van de koopsom. Dit kan per project verschillen maar de bouwtermijnen zijn in het algemeen:

 • 30% bij aanvang van de bouw
 • 38,5% bij oplevering van de ruwbouw en het dak
 • 17,5% bij oplevering van de ruwbouw en de vensters
 • 14% bij oplevering

De te betalen bedragen voor uw woning zijn inclusief omzetbelasting. Betaling van de bouwtermijnen vindt  plaats na bevestiging en controle door een expert welke (door de Oostenrijkse bouwbond) is beëdigd.

Bestaande bouw

Hier verloopt het proces identiek, alleen betaalt u de volledige koopsom ineens.

Kosten koper

Bij aankoop van onroerend goed  zijn de kosten voor de koper. De kosten koper worden gerekend over de aankoopsom incl. 20% omzetbelasting. Deze kosten zijn:

 • Kadastrale inschrijving (Grundbuch): 1% over de waarde van de woning.
 • Overdrachtsbelasting: 3,5% over de waarde van de woning.
 • Notariskosten: 1 -2% over de koopsom.
 • Makelaarsprovisie: 3% excl BTW
 • Eventueel dient er ook rekening gehouden te worden met de kosten voor belastingadvies bij aanschaf van de woning. Deze kosten bedragen circa 0,5 -1 % van de koopsom.

Kosten bij hypotheek

 • Kreditsteuer (hypotheekbelasting) (0,8%)
 • Grundbucheintragung (Inschrijving in het kadaster)  (1,2%)
 • Notariskosten: kosten leges en waarmerken, minimaal €500,-
 • Inschrijven van de rangorde in schuldeisers (0,6%)
 • Overige kosten plm €125,-
 • Taxatiekosten ( indien nodig)
 • Startkosten hypotheek (2%), eventueel mee te financieren